Open Leercentrum Almere

Het voordeligste studiecentrum van Nederland!

MBO/HBO Studiebegeleiding

Open Leercentrum Almere biedt professionele studiebegeleiding voor cursisten en studenten van MBO en HBO. Deze begeleiding vindt plaats zowel individueel als in (kleine) groepjes.

Rekenvaardigheden voor Pabo studenten


De nieuwe rekentoets op de pabo heeft veel slachtoffers gemaakt: ongeveer een kwart moet de opleiding verlaten. Voor de gezakte studenten is het natuurlijk een drama.

Open Leercentrum Almere helpt en steunt de studenten op het gebied van rekenvaardigheden.

HBO-Raad: “Wie aan het einde van het eerste studiejaar nog niet is geslaagd voor de rekentoets, krijgt een ‘bindend negatief studieadvies’. Dat betekent dat de student (nog) niet over voldoende rekenvaardigheid beschikt om de opleiding tot onderwijzer voort te zetten”

Onze Locatie

 

Open Leercentrum Almere

 

Clemenceaustraat 119

 

1314 PR Almere

(Staatsliedenwijk)

 

Studie– en Sociale vaardigheden

Tekstvak: Mentoraat 
Open Leercentrum Almere begeleidt het leerproces van leerlingen in de vorm van mentoraat. 
Tijdens deze lessen wordt meer aandacht besteedt aan zaken zoals:
De overgang van basisschool (groep 8)  naar het voortgezet onderwijs. 
De overgang onderbouw- bovenbouw. Vooral bij het kiezen van een vervolgrichting. 
De overgang VMBO-MBO. Vooral bij het kiezen van een geschikte vervolgopleiding.
De overgang MBO—HBO. Vooral bij het kiezen van een geschikte vervolgopleiding.

Denklessen aan leerlingen in brugklassen

We geven ook zogenaamde denklessen. Het is de eerste doelstelling van deze lessen om de leerlingen meer op het niveau van het formele denken te brengen. Er worden in deze lessen denkpatronen geoefend op een manier dat leerlingen zich die eigen maken en kunnen toepassen bij andere vakken. Uit onderzoek is gebleken dat na het volgen van deze lessen meer leerlingen een hoger niveau aankunnen.

 

Open Leercentrum Almere: Vrijheid, kwaliteit en Rendement!

Tekstvak: Lopend

Vanuit Almere Centraal Station ongeveer 500 meter lopen langs de busbaan.


Per openbaar vervoer

Per bus: eerste halte vanaf het Centraal Station. 
Naam van de halte: Staatsliedenwijk.

Buslijn 1 en 3 richting Almere Buiten.
Buslijn 5 richting Muziekwijk.

Studie vaardigheden

 

1. Redeneren: deelnemers worden gevraagd hoe ze aan een bepaald antwoord of bepaalde oplossing zijn gekomen. Ze worden uitgedaagd:

 om luidop te denken

 om zichzelf vragen te stellen

 om hardop onderwoorden te brengen hoe ze aan een bepaalde gedachte zijn gekomen

 om vooruit te blikken op wat hen te wachten staat

 

2. Vragen stellen: deelnemers worden aangemoedigd en uitgedaagd hun eigen vragen te formuleren.

 

3. Samenvatten: deelnemers worden gevraagd om kort samen te vatten, schriftelijk of mondeling, wat ze hebben geleerd. Een tekst of een bespreking

 

4. Reflectie: deelnemers worden gevraagd om een korte terugblik op een leersituatie te geven:

 wat ging goed?

 Wat kan beter?

 

5. Doel formuleren: deelnemers ontdekken zelf en brengen onder woorden wat het doel van een bepaalde leeractiviteit is.

 

6. Voorkennis activeren: deelnemers worden uitgedaagd om te bedenken wat ze al over een bepaald onderwerp weten. Hun denken wordt gestuurd door gerichte vragen.

 

7. Denkvragen: deelnemers krijgen opdrachten waarbij ze echt moeten nadenken, redeneren en oplossingen bedenken.

 

8. Tekst schrijven: deelnemers krijgen de opdracht bij een schema of een tekening een tekst te schrijven en uit te leggen.